Skip to main content
a

Interreg Ελλάδα-Ιταλία InnoNets: Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου και θεματικές αίθουσες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από την Περιφέρεια Απούλιας και την ARTI, με όλους τους εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία

Στις 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του έργου The InnoNets - Innovative Networks for the Agrifood, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδας - Ιταλίας 2014-2020. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δύο ετών του έργου και πραγματοποιήθηκε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα θέματα της καινοτομίας στον τομέα των γεωργικών τροφίμων.

Χάρη στο έργο, ο ρόλος των τοπικών δικτύων και των οικοσυστημάτων καινοτομίας στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων έχει ενισχυθεί μέσω της συμμετοχής των διαφόρων παικτών της τετραπλής έλικα σε πολλές τοπικές και ψηφιακές εκδηλώσεις, καθώς η συνεργασία και η μάθηση έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη διευκόλυνση της καινοτομίας σε μικρές και μεσαίες εταιρείες γεωργικών τροφίμων. Η ανοιχτή καινοτομία που βασίζεται στον τόπο στον τομέα των γεωργικών τροφίμων και στις τοπικές πολιτικές για τα τρόφιμα έχουν εμβαθύνει.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Απούλιας - Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης, η οποία είναι εταίρος του έργου με την υποστήριξη του ARTI - Οργανισμός Τεχνολογίας και Καινοτομίας Περιφέρειας της Απουλίας και InnovaPuglia, σε συνεργασία με όλους τους εταίρους, Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (επικεφαλής εταίρος), Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Μπάρι, Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, Περιφερειακή Ένωση Συνεταιρισμών της Απούλια.

Η καινοτομία και η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτροφικών προϊόντων ήταν τα θέματα στο επίκεντρο της ομιλίας του Κωνσταντίνου Καποδίστρια, αναπληρωτή πρόεδρο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, επικεφαλή του έργου InnoNets. Δήλωσε ότι τα γεωργικά τρόφιμα είναι ένας από τους κύριους οικονομικούς τομείς όχι μόνο για την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων αλλά και για την Περιφέρεια Απουλίας. Η μεγάλη του σημασία για την τοπική ανάπτυξη έγκειται όχι μόνο στη συμβολή της στις τοπικές οικονομίες, αλλά και στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύει το εισόδημα εκατοντάδων μικρών παραγωγών και τοπικών εταιρειών που διαφορετικά δεν θα είχαν χώρο στην αγορά.

Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο κοινός τόπος στενής συνεργασίας μεταξύ γειτονικών χωρών όπως η Ελλάδα και η Ιταλία και περιοχές όπως τα Ιόνια Νησιά και η Απουλία. Και, για αυτόν τον λόγο, το InnoNets θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εδαφικής Συνεργασίας, ενός μόνιμου οργανισμού που όχι μόνο θα υποστηρίξει τον τομέα των γεωργικών τροφίμων στις δύο περιοχές, αλλά θα οικοδομήσει επίσης κοινές πολιτικές και νέα έργα .

Η εκδήλωση παρουσιάστηκε από τον Crescenzo Antonio Marino, διευθυντή του τμήματος Έρευνας, καινοτομίας και θεσμικής ικανότητας της περιφέρειας Apulia και τον Gianfranco Gadaleta, συντονιστή της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg VA Ελλάδας-Ιταλίας.

Στη συνέχεια, η Valeria Patruno, εκ μέρους της περιφέρειας Apulia / ARTI, ο Carmelo M. Torre, καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μπάρι, ο Παύλος Φιλιππίδης, εξωτερικός εμπειρογνώμονας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και η Katia De Luca, εκ μέρους της Legacoop Puglia, Nickolaos Chirdaris, πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας παρουσίασαν τις δραστηριότητες του έργου. Η πρωτοβουλία συντονίστηκε από τον Carlo Gadaleta Caldarola, διευθυντή έργου ARTI.

Μετά την ολομέλεια, πραγματοποιήθηκαν τρεις ταυτόχρονες θεματικές συνεδρίες. Το πρώτο, «Συνειδητή κατανάλωση και τοπικές αγροδιατροφικές πρακτικές», συντονίστηκε από τον Alessandro Bonifazi εξ ονόματος του Πολυτεχνείου Μπάρι και του Παύλου Φιλιππίδη, εξωτερικού εμπειρογνώμονα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Ο Αλέξανδρος Παπαχατζής, καθηγητής καινοτόμου βιώσιμης γεωργικής παραγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Francesco Scorza, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Basilicata (συνδεδεμένος συνεργάτης στο έργο InnoNets του Πολυτεχνείου του Μπάρι) θα συμμετάσχουν.

Στη δεύτερη θεματική συνεδρία, «Κυκλική οικονομία τροφίμων και περιφερειακές στρατηγικές αειφορίας», συντονισμένη από τη Valeria Patruno της ARTI και τον Gaetano Grasso της InnovaPuglia, παρακολούθησαν ο Γεώργιος Δ. Αντωνίου, ειδικός στις περιβαλλοντικές πολιτικές και διαχείριση, Carmela Cotrone, Campania Region, ηγέτης του έργου Interreg MED MD.Net, Marco Costantino, του Avanzi Popolo 2.0.

 

Στην τρίτη θεματική αίθουσα «Μεσογειακή διαπεριφερειακή δικτύωση και πράσινη συμφωνία της ΕΕ», η Caterina De Lucia του Πανεπιστημίου Foggia (για το Legacoop) και η Μαρία Γουναρά, Σύμβουλος Ανάπτυξης Epsilon, μέλος της τεχνικής βοήθειας (για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) συζήτησε με τη Μαρία Βρασίδα, του ΕΟΕΣ - ευρωπαϊκή ομάδα εδαφικής συνεργασίας, τον Roberto Paladini της Innovaction Soc.Coop. - εταιρεία που ασχολείται με την κοινοτική κομποστοποίηση και βιώσιμες διαδικασίες, και τον Αθανάσιο Έξαρχο, σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης.

 


 

www.greece-italy.eu

The Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020, with a budget of 123.176.896 euros, is a bilateral programme of cross-border cooperation, co-financed for 85% by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF) and by the two Member States (Italy and Greece) with a national share of 15%. The main objective of the Programme is to define a cross-border growth strategy between Puglia and Greece, aimed at developing a dynamic economy based on smart, sustainable and inclusive systems to improve the quality of life of the citizens of these regions