Skip to main content
interreg logo

Αγροδιατροφική Καινοτομία, διασυνοριακή συνεργασία, συνειδητή κατανάλωση, κυκλική οικονομία και βιωσιμότητα στην τελική εκδήλωση του έργου INNONETS

Διαδικτυακά στις 14 Οκτωβρίου (ώρα 15:00), διοργανώνεται από την Περιφέρεια της Απούλια και την ARTI με όλους τους εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Ineterreg Ελλάδας - Ιταλίας

 

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 – 17:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η τελική εκδήλωση και συνέντευξη τύπου του έργου INNONETS- Καινοτόμα δίκτυα του Αγροδιατροφικού Τομέα.

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, διοργανώνεται από την Περιφέρεια της Απούλια – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης, η οποία είναι εταίρος του έργου με την υποστήριξη του ARTIApulia Region Agency for Technology and Innovation and InnovaPuglia, σε συνεργασία με όλους τους εταίρους, συγκεκριμένα με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (επικεφαλής εταίρος), το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο του Μπάρι, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κέρκυρας, την Περιφερειακή Ένωση Συνεταιρισμών της Απούλια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν σε δύο χρόνια μέσω του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2020, και η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει μια ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα και συγκεκριμένα για τη συνειδητή κατανάλωση, την κυκλική οικονομίακαι βιωσιμότητα, μέσα από τρεις θεματικές συνεδρίες:

  • Συνειδητή κατανάλωση και τοπικές πρακτικές αγροδιατροφής
  • Κυκλική οικονομία τροφίμων και στρατηγικές περιφερειακής βιωσιμότητας
  • Μεσογειακή διαπεριφερειακή δικτύωση και πράσινη συμφωνία της Ε.Ε.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας της Απούλια και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (στην Ελλάδα) στον αγροδιατροφικό τομέα, εστιάζοντας στις διαδικασίες για τη διευκόλυνση της καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία επιδιώκεται από τα θεματικά εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν ερευνητικοί οργανισμοί, ΜΜΕ, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και η κοινωνία των πολιτών.

Μετά την εισαγωγή από τον Crescenzo Antonio Marino, διευθυντή του τμήματος Έρευνας, Καινοτομίας και θεσμικής ικανότητας της Περιφέρειας της Απούλια, και τον Gianfranco Gadaleta, συντονιστή της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg VA Ελλάδας – Ιταλίας, η καινοτομία και η διασυνοριακή συνεργασία στον αγροδιατροφικό τομέα θα είναι στο επίκεντρο της ομιλίας του Κωνσταντίνου Καποδίστρια , Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και επικεφαλή εταίρου του έργου INNONETS. Στη συνέχεια, η Valeria Patruno,  εκ μέρους του ARTI της Περιφέρειας της Απούλια, ο Carmelo M. Torre, καθηγητής του Πολυτεχνείου του Μπάρι, ο Νικόλαος Χιρδάρης, Α’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κέρκυρας, ο Παύλος Φιλιππίδης, εξωτερικός εμπειρογνώμονας του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας, και η Katia De Luca, εκ μέρους της Legacoop Puglia, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου και στη συνέχεια θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις στους δημοσιογράφους. Η εκδήλωση θα συντονιστεί από τον Carlo Gadaleta Caldarola, διευθυντή του ARTI.

Μετά την ολομέλεια, η εκδήλωση θα συνεχιστεί με τρεις ταυτόχρονες θεματικές συνεδρίες. Η πρώτη, «Συνειδητή κατανάλωση και τοπικές πρακτικές αγροδιατροφής», συντονίζεται από τον Alessandro Bonifazi εκ μέρους του Πολυτεχνείου Μπάρι και του Παύλου Φιλιππίδη, εξωτερικού εμπειρογνώμονα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Ο Αλέξανδρος Παπαχατζής, καθηγητής καινοτόμου βιώσιμης γεωργικής παραγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Francesco Scorza, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Basilicata (συνδεδεμένος συνεργάτης στο έργο InnoNets του Πολυτεχνείου του Μπάρι) θα συμμετάσχουν.

Στη δεύτερη θεματική συνεδρία, «Κυκλική οικονομία τροφίμων και περιφερειακές στρατηγικές αειφορίας», συντονισμένη από τη Valeria Patruno της ARTI και τον Gaetano Grasso της InnovaPuglia, θα παρευρεθούν ο Γεώργιος Δ. Αντωνίου, ειδικός στις περιβαλλοντικές πολιτικές και διαχείριση, Carmela Cotrone, Περιφέρεια Campania, ηγέτης του έργου Interreg MED MD.Net, Marco Costantino, του Avanzi Popolo 2.0.

Στην τρίτη θεματική αίθουσα «Μεσογειακή διαπεριφερειακή δικτύωση και πράσινη συμφωνία της ΕΕ», θα συζητήσουν η Caterina De Lucia του Πανεπιστημίου Foggia (για το Legacoop) και η Maria Gounara, σύμβουλος ανάπτυξης Epsilon, μέλος της τεχνικής βοήθειας (για την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων) με τη Μαρία Βρασίδα, του ΕΟΕΣ - Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας, Ρομπέρτο ​​Παλαντίνι της Innovaction Soc.Coop - εταιρεία που ασχολείται με την κοινοτική κομποστοποίηση και βιώσιμες διαδικασίες, Athanasios Exarchos, σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης.

Η προθεσμία εγγραφής των συμμετεχόντων είναι η Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 σε αυτό το [this link], επιλέγοντας επίσης μία από τις τρεις θεματικές συνεδρίες. Μετά την εγγραφή οι συμμετέχοντες θα λάβουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης.

 

Για να είστε διαπιστευμένοι στη συνέντευξη τύπου ως δημοσιογράφοι, πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] έως τις 14 Οκτωβρίου στις 10.00, με την ένδειξη του ονόματος και του επωνύμου, το email που θα ενεργοποιηθεί για σύνδεση, τον αριθμό ταυτοποίησης και την εφημερίδα.

Επικοινωνία

ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

External Relations and Communication Service +39 080 96.74.217- 219 [email protected]

Joint Programme Secretariat Greece-Italy Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Carmela Sfregola [email protected]

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Epsilon Development Consultants – Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής Εταίρος)

[email protected]

 

www.greece-italy.eu

 

The Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020, with a budget of 123.176.896 euros, is a bilateral programme of cross-border cooperation, co-financed for 85% by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF) and by the two Member States (Italy and Greece) with a national share of 15%. The main objective of the Programme is to define a cross-border growth strategy between Puglia and Greece, aimed at developing a dynamic economy based on smart, sustainable and inclusive systems to improve the quality of life of the citizens of these regions